موقعیت های شغلی در ایرنوکس

برنامه نویس حرفه ای PHP
بیشتر بخوانید

شرکت ایرنوکس در نظر دارد تعدادی برنامه نویس خبره در زمینه برنامه نویسی تحت وب با زبان برنامه نویسی PHP استخدام کند.


ساعت کار:

شنبه تا چهارشنبه 8:30 تا 17:30

 

حقوق:
توافقی و ثابت
 
بیمه:
بعد از دو ماه

برنامه نویس موبایل Android
بیشتر بخوانید

شرکت ایرنوکس برنامه نویس حرفه ای موبایل تحت Android استخدام می کند.


ساعت کار:

شنبه تا چهارشنبه 8:30 تا 17:30

 

حقوق:
توافقی و ثابت
 
بیمه:
بعد از دو ماه

برنامه نویس موبایل Apple iOS
بیشتر بخوانید

شرکت ایرنوکس برنامه نویس حرفه ای موبایل تحت iOS استخدام می کند.


ساعت کار:

شنبه تا چهارشنبه 8:30 تا 17:30

 

حقوق:
توافقی و ثابت
 
بیمه:
بعد از دو ماه

طراح وب / Web Designer
بیشتر بخوانید

شرکت ایرنوکس طراح گرافیک وب حرفه ای، آشنا به وب مدرن و وب استاندارد استخدام می کند..


ساعت کار:

شنبه تا چهارشنبه 8:30 تا 17:30

 

حقوق:
توافقی و ثابت
 
بیمه:
بعد از دو ماه

Frontend Developer
بیشتر بخوانید

اگر خودتان را برنامه نویس Frontend خوبی می دانید که با تکنولوژی های روز آشنا و به روز هستید این موقعیت برای شماست.