انیمیشن و طراحی پویا

انیمیشن و طراحی پویا

انیمیشن، به بیانی ساده، ایجاد توهمی از حرکت است. که این خطای دید با نمایش توالی سریعی از تصاویر دو یا سه بعدی برای ایجاد تصوری از حرکت ساخته می شود. طراحی پویا در معرفی و اطلاع رسانی مناسب برای محصولات و سرویس های جدید بسیار تاثیرگذار است. اما نقطه ای که به نشان پایان خلق انیمیشن گذاشته می شود، تجسم دقیق و خلاقیت ما، برای پدید آوردن نمایشی به یادماندنی است.