فروشگاه اینترنتی

فروشگاه اینترنتی

تخصص ما در زمینه تجارت الکترونیک به ساخت فروشگاه های اینترنتی (مجنتو) و نرم افزارهای تجارت الکترونیک تک کاربره یا چند کاربره، محدود نمی شود. ما همچنین در ایجاد و پایه ریزی سیستم کارت های خرید برای صاحبان وبسایت های خصوصی، که به دنبال افزودن امکانات تجارت الکترونیک خود با کمترین هزینه هستند، پیشتاز هستیم و این فرصت را به شما پیشنهاد کرده و به این سو هدایت می کنیم.